Φιλοξενία

Κοινωνία της Λέσβου
/
20 Ιουν 2018
Εκδηλώσεις
/
15 Ιουν 2018

ON SATURDAY 20 JANUARY, at 11.00
Syniparxi, the local association invite you to visit the Museum Teriade
and after for a coffee to share our experiences and our projects for 2018.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
14 Ιουν 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
22 Μαϊ 2018