Σχετικά με το Παρατηρητήριο

 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πληθυσμιακές μετακινήσεις στο Αιγαίο

Η μαζική είσοδος περισσότερο από ένα εκατομμύριο «ταξιδιωτών της ανάγκης» στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 είναι γεγονός τεράστιας σημασίας για την ευρωπαϊκή ιστορία την ίδια στιγμή που αποτελεί κορύφωση μιας γενικότερης τάσης αύξησης των μεταναστεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Αιγαίο ως εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης έχει μακρά εμπειρία πληθυσμιακών μετακινήσεων, ωστόσο οι μεγάλες εισροές τις οποίες γνώρισε στη διάρκεια του 2015 δεν έχουν προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες. Η γεωγραφική επικέντρωση της μεγαλύτερης πληθυσμιακής μετακίνησης στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και, ειδικότερα, στη Λέσβο, που δέχθηκε πάνω από τους μισούς πρόσφυγες και μετανάστες, και η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, που σημάδεψε την μετακίνησή τους, αποτέλεσαν τα βασικά ερεθίσματα για την ίδρυση του Παρατηρητηρίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο μόνο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο χώρο του Αρχιπελάγους.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να καταγραφούν συστηματικά οι πολλαπλές –δημογραφικές, οικονομικές, θεσμικές, πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές– διαστάσεις της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης τόσο ιστορικά όσο και σε καθημερινή βάση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναδείξουμε από τα κάτω την οπτική των εμπλεκομένων μερών: των μεταναστών και προσφύγων, των τοπικών κοινωνιών και των ανθρωπιστικών δρώντων.

Διαβάστε Περισσότερα

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο ταξινομείται και αναρτάται περιεχόμενο που αφορά στη γεωγραφική περιοχή των νησιών και ακτών του Αιγαίου και έχει δημοσιευτεί από το καλοκαίρι του 2017 και μετά.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνει επεξεργασίες και υλικά που παράγει το Παρατηρητήριο. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου είναι δευτερογενές υλικό που ανήκει σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: πρώτον, δημοσιεύματα και άρθρα σε τοπικό, εθνικό και διεθνή τύπο, δεύτερον, εκθέσεις, αναφορές και ανακοινώσεις ή δελτία τύπου διεθνών και διακρατικών οργανισμών, και μη-κυβερνητικών οργανώσεων, τρίτον, εκθέσεις, αναφορές, ανακοινώσεις και επίσημα έγγραφα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών και, τέταρτον, ακαδημαϊκά άρθρα, συλλογικοί τόμοι και μονογραφίες καθώς και αδημοσίευτες ακαδημαϊκές εργασίες (π.χ. ανακοινώσεις σε συνέδρια, διατριβές, διπλωματικές και πτυχιακές).

Διαβάστε Περισσότερα

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα