Κέντρα και Δομές

ΠΙΚΠΑ, Λέσβος (Δομή Φιλοξ.)
/
23 Σεπ 2020
Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot), Καρά Τεπέ, Λέσβος (Δομή Φιλοξ.)
/
20 Σεπ 2020
Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot), Καρά Τεπέ, Λέσβος (Δομή Φιλοξ.)
/
19 Σεπ 2020
/
18 Σεπ 2020

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Shabia Mantoo – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot), Καρά Τεπέ, Λέσβος (Δομή Φιλοξ.)
/
17 Σεπ 2020
Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot), Καρά Τεπέ, Λέσβος (Δομή Φιλοξ.)
/
11 Σεπ 2020
Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
9 Σεπ 2020
Μόρια, Λέσβος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
8 Σεπ 2020