Κέντρα και Δομές

Βαθύ, Σάμος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
20 Σεπ 2021
Βαθύ, Σάμος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
27 Απρ 2020
Βιάλ, Χίος (ΚΥΤ/Hotspot), Βαθύ, Σάμος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
15 Νοε 2019
Βαθύ, Σάμος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
22 Οκτ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την πυρκαγιά στο ΚΥΤ και τις τελευταίες εξελίξεις στη Σάμο.

Βαθύ, Σάμος (ΚΥΤ/Hotspot)
/
17 Οκτ 2019