Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

   

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Pro-Activa Open Arms
/
16 Οκτ 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
15 Οκτ 2019
Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
/
13 Οκτ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
13 Οκτ 2019