Φιλοξενία

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
21 Φεβ 2018
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
14 Φεβ 2018

Μια εθνογραφική μελέτη του εθελοντισμού στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα

Ένα βιβλίο για την κανονικοποίηση του εθελοντισμού και την κατασκευή του εθελοντή ως ηθικού πολίτη. Οι κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τον εθελοντισμό στις αρχές του 21ου αιώνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός μοντέλου κοινωνικότητας στον δημόσιο χώρο, μιας «κοινωνικότητας πολιτών». Ωστόσο τα σχέδια για την προώθηση του εθελοντισμού είχαν μικρή απήχηση στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις
/
11 Φεβ 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
5 Φεβ 2018
Κοινωνία της Λέσβου
/
14 Ιαν 2018
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
22 Δεκ 2017
Κέντρα και Δομές
/
19 Δεκ 2017
Κέντρα και Δομές
/
19 Δεκ 2017