Φιλοξενία

Κέντρα και Δομές
/
8 Μαρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
7 Μαρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
19 Φεβ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
31 Ιαν 2019

By the end of January 2019, UNHCR had created 26,452 places in the accommodation scheme as part of the ESTIA programme. These were in 4,500 apartments and 19 buildings, in 14 cities and 6 islands across Greece. The Accommodation Scheme1 provides rented housing to vulnerable asylum-seekers and refugees in Greece. Urban accommodation helps restore a sense of normalcy and provides better access to services, including education and health. People are additionally supported by social workers and interpreters who help them access medical services, employment, language courses and recreational activities

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
21 Δεκ 2018