Αρχείο

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Αρχείο αποτελεί μέρος του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης. Βασικός του σκοπός είναι η συλλογή, κατηγοριοποίηση,  οργάνωση, διατήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη ποικίλων κατηγοριών τεκμηρίων που αναφέρονται στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους καθώς και η καταγραφή και προβολή συναφών επιστημονικών μελετών από μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα τεκμήρια που διατηρούνται στο Αρχείο περιλαμβάνονται μαρτυρίες, ημερολόγια, αδημοσίευτες ή δημοσιευμένες στατιστικές καταγραφές, θεσμικές ρυθμίσεις, δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα πρωτογενή και δευτερογενή υλικά που συλλέγονται και διατίθενται στη βάση των αρχών για τα πνευματικά δικαιώματα. Η υποδομή Αρχείου διατέθηκε στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αποθετηρίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μιας ολοκληρωμένης Υπηρεσίας για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου έγκριτων φορέων.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

1. Πρόσφυγες και Μετανάστες στο Αιγαίο

2. Ανθρωπιστικοί Δρώντες

3. Τοπικές Κοινωνίες

4. Φορείς Ανθρωπιστικής Διακυβέρνησης

5. Ελληνικές & Διεθνείς Αρχές

6. Έρευνα

7. Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα