Πρόσφυγες και Μετανάστες

/
Ο Συνήγορος καλεί την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη συμμετοχή του στις επιτροπές αυτές προκειμένου να διασφαλίσει τον ρόλο και την φυσιογνωμία της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και των προαναφερόμενων επιτροπών.
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ