Πρόσφυγες και Μετανάστες

Παιδιά, Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/
Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητάμε από την ελληνική Πολιτεία να επιληφθεί του προβλήματος και να θεσπίσει ειδική άδεια διαμονής μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτος της ηλικίας τους - παράλληλα με το δικαίωμα για διεθνή προστασία - για τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και για όσα από αυτά ενηλικιώνονται.
Κινήσεις, Ασυνόδευτοι ανήλικοι, Ευάλωτες ομάδες
/
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/
Κινήσεις, Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Ιστορίες-Μαρτυρίες, Παιδιά, Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ