Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

FacebookTwitterE-mailPrint

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

View Original

gcr. gr | 5 June 2022 |

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, στερούνται ένα μακροχρόνιο πλαίσιο νομικής προστασίας, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, έφερε στην επιφάνεια τη συστημική έλλειψη ενός καθεστώτος προστασίας που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα των παιδιών όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία, η ίση μεταχείριση με κάθε άλλο παιδί. Ο κίνδυνος να στερηθούν τα δικαιώματά τους αυξάνεται και αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους, όταν το ενδεχόμενο απέλασης από την χώρα είναι πλέον ορατό.
Στην περίπτωση του Σαϊντού, μετά και την έντονη κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, βρέθηκε λύση για τη νόμιμη διαμονή του, με την χορήγηση ασύλου. Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αντίστοιχο νομικό κενό βρίσκονται -και θα βρεθούν- και άλλα ασυνόδευτα παιδιά, είτε πριν, είτε αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους. Πρόσφατα, μάλιστα, ήρθαν στην δημοσιότητα αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως του Ιρανού Κουρός στη Μυτιλήνη, του νεαρού Cissé στη Σάμο, του Salman στην Αθήνα, του Hemin, του Doaa και του Rahma - αδερφών από το Ιράκ - στο Βύρωνα και τόσες άλλες που ίσως να μην γίνουν γνωστές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα καθιστά τα ασυνόδευτα παιδιά ευάλωτα στη βία και εκμετάλλευση, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητάμε τη χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής σε αυτά μέχρι τουλάχιστον και την συμπλήρωση του 21ου έτους.

Διαβάστε περισσότερα >>>

Related

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/