Δικαιώματα των παιδιών

Κοινωνία της Σάμου
/
23 Μαρ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, που αφορά τη διαμαρτυρία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη Σάμο, ενάντια στη λειτουργία Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία του νησιού.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
20 Μαρ 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
14 Μαρ 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
13 Μαρ 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
12 Μαρ 2019