Δικαιώματα των παιδιών

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
13 Οκτ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
13 Οκτ 2019

More than a quarter of the refugees and migrants who arrived in Europe via the Mediterranean routes so far this year were children. Many of them arrived without their parents. Some were accompanied by other relatives while others were traveling without any adults they knew. The arrival of children in such numbers is not a new trend yet children face major difficulties in getting the protection and help they need once they arrive in Europe. 

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
4 Οκτ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
13 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
11 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
7 Σεπ 2019
Κέντρα και Δομές
/
29 Αυγ 2019