Παιδιά

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
7 Ιαν 2022
Εκδηλώσεις
/
23 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
16 Νοε 2021

The fundamental right to a private and family life is recognised under international and European law. In practice, however, migrants’ enjoyment of their right to family life is often denied or obstructed by flaws in registration and asylum procedures, authorities’ failures to ensure the timely identification, substantiation and submission of family reunification requests, and, most critically, by the continued and knowing bad faith of other EU Member States in their implementation of the Dublin Regulation, through ungrounded or unfair rejections of family reunification requests coming from Greece. 

Κέντρα και Δομές
/
21 Ιουλ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
13 Απρ 2021