Ελλάδα: Ενημέρωση για τη Μεσόγειο, μεταναστευτικές ροές Ευρώπη: Αφίξεις και θανάτοι: 8 Αυγούστου 2017

FacebookTwitterE-mailPrint

Ελλάδα: Ενημέρωση για τη Μεσόγειο, μεταναστευτικές ροές Ευρώπη: Αφίξεις και θανάτοι: 8 Αυγούστου 2017

View Original
Λέξεις-κλειδιά

Source: International Organization for Migration

Country: Afghanistan, Côte d'Ivoire, Eritrea, Gambia, Greece, Guinea, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Italy, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sudan, Syrian Arab Republic, World

 

 

  • 116,692 arrivals by sea in 2017
  • 363,401 arrivals in 2016
  • 2,405 dead/missing

Related

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/