Αφίξεις

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Νοέμβριος 03, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 02, 2023
Η έκθεση περιγράφει πώς η μη παροχή βοήθειας, η βία και οι επαναπροωθήσεις έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος ενός συστήματος διαχείρισης των συνόρων στα νησιά της Σάμου και της Λέσβου, το οποίο χρηματοδοτείται και νομιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καταστροφικές επιπτώσεις για όσους επι- χειρούν να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 23, 2023
Κέντρα και Δομές
/
Οκτώβριος 19, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 17, 2023