Στατιστικά Δεδομένα

Refugees & Migrants
/
Απρίλιος 05, 2020
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 29, 2020
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 22, 2020
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 08, 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 02, 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 06, 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Σεπτέμβριος 24, 2019