Δικαιοσύνη

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, που αφορά την επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία επιδόθηκε με εξώδικο στις εκπαιδευτικές αρχές, υπογεγραμμένη από 1.130 γονείς μαθητών. Με την επιστολή οι γονείς ζητούν να μην λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία του νησιού αλλά αυτές να δημιουργηθούν μέσα στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ