Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 26, 2024
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 23, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 13, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 02, 2023
Η έκθεση περιγράφει πώς η μη παροχή βοήθειας, η βία και οι επαναπροωθήσεις έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος ενός συστήματος διαχείρισης των συνόρων στα νησιά της Σάμου και της Λέσβου, το οποίο χρηματοδοτείται και νομιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καταστροφικές επιπτώσεις για όσους επι- χειρούν να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη.
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 07, 2023