Συλλήψεις

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
27 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
18 Δεκ 2021

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local, national) and international press as well as announcements and press releases from humanitarian actors concerning Greece’s recent allegations of push backs against displaced people in the Aegean sea.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
15 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
6 Δεκ 2021
Κέντρα και Δομές
/
30 Νοε 2021

The co-signed organisations and civil society groups present in Samos wish to raise concerns about the restrictions implemented in the camp over the last two weeks, whereby camp residents who do not have a valid asylum applicant card have not been allowed to exit the camp.