Συλλήψεις

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
24 Ιουν 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Ιουν 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
17 Ιουν 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
5 Ιουν 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
4 Ιουν 2019
Κοινωνία της Λέσβου
/
29 Μαϊ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα, ανακοινώσεις και οπτικοακουστικό υλικό για μία σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 σε κεντρική πλατεία της πόλης της Μυτιλήνης και περιλαμβάνει υλικό που καλύπτει την χρονική περίοδο Απρίλιος 2018 – Μάιος 2019.

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
27 Μαϊ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
22 Μαϊ 2019