Πολιτικά κόμματα

Centers & Facilities
/
Αύγουστος 08, 2023
Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 09, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 28, 2022

Refugee Support Aegean (RSA)Two years after the violent crackdown on citizens in Chios and Lesvos who oppose the transformation of the islands into prisons for refugees and migrants, dissatisfaction with the refugee response is growing. The narrative of successful management of refugees (border security, decongestion of the islands, fast registration and identification procedures) promoted by the government does not seem to convince the islanders, who see huge new structures being built despite the decrease in the refugee population on the islands.