Εκπαιδευτικές δράσεις

Εκδηλώσεις
/
Σεπτέμβριος 30, 2022
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούλιος 04, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούνιος 28, 2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Ιανουάριος 28, 2022
Εκδηλώσεις
/
Δεκέμβριος 23, 2021