Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Δεκέμβριος 01, 2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Φεβρουάριος 03, 2022
University of the Aegean
/
Ιανουάριος 28, 2022
University of the Aegean
/
Νοέμβριος 17, 2020

The Summer School “Cultures, Migrations, Borders” of the Department of Social Anthropology and History of the University of the Aegean, in collaboration with the “Observatory of Refugee and Migration Crisis in the Aegean” and the co-sponsorship of the “Global Studies Center”, University of Pittsburgh and the “Center for European and Russian Studies”, UCLA, will host a virtual two-day workshop on Migrations and Borders in the Age of the Pandemic. The workshop will take place on 20-21 November 2020.