ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

FacebookTwitterE-mailPrint

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Λέξεις-κλειδιά

aegean.gr | 9 Νοεμβρίου 2021|

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ολοκληρώθηκε η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δήμου Αν. Σάμου και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενεργήσουν από κοινού για την πλήρη αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργούσε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου, με την ταυτόχρονη διερεύνηση της πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής, τόσο από αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργία του ΚΥΤ, όσο και από τις πυρκαγιές που συχνά ξεσπούσαν.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση διερεύνησης πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής, καθώς και τη σύνταξη της σχετικής μελέτης για την άρτια αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Διαβάστε περισσότερα >>>

Related

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/