Καταγραφή

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 23, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 23, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Σεπτέμβριος 19, 2023
Since July 2023, the Aegean islands have experienced a sharp increase in arriving asylum seekers crossing by boat from Türkiye. Between 1 July – 31 August 2023, over 4,000 people were brought to the Closed Controlled Access Centres (CCACs) on Samos and Lesvos and placed into unlawful detention while awaiting registration of their asylum requests.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Σεπτέμβριος 01, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 05, 2023
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 12, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Νοέμβριος 23, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Νοέμβριος 19, 2022