Επαναπροωθήσεις

Εκδηλώσεις
/
Φεβρουάριος 03, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 31, 2023
Εκδηλώσεις
/
Ιανουάριος 28, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 27, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 24, 2023
The Greek National Commission for Human Rights (GNCHR) as the National Human Rights Institution in Greece (NHRI) and the independent advisory body to the Greek State for the protection and promotion of human rights, presented the Recording Mechanism of Incidents of Informal Forced Returns at a Press Conference held at its premises on Tuesday 24 January at 11.30 am. During the Conference the Recording Mechanism's mode of operation and methodology was presented, as well as a number of findings, recorded in its first Interim Report.
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 20, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 17, 2023
Legal Centre Lesvos publishes today a forensic reconstruction video, linked here, produced by an independent forensic research team. The team held interviews with survivors of the pushback, analysed testimonies and available evidence of the pushback, including evidence from Greek authorities and Frontex, and produced a reconstruction video of the events on 20-21 October 2020.
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 17, 2023