Επαναπροωθήσεις

Εκδηλώσεις
/
Δεκέμβριος 09, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Νοέμβριος 16, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Νοέμβριος 01, 2022
As the conditions worsen in Lesvos’ Reception and Identification Center in Lesvos (known as Mavrovouni RIC), the new Closed Controlled Access Center (CCAC) in Vastria continues to be built with the full support of the European Commission, despite the multiple voices raised against its construction: away from sight in the middle of a forest. Vastria has come to represent the future policies of the European Union and Greek State; more construction, fences and walls for people, at the expense of nature.
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 25, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 19, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 14, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 14, 2022