Νερό

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάρτιος 27, 2020
Humanitarian Governance
/
Δεκέμβριος 17, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 17, 2019
Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 30, 2019
Refugees & Migrants
/
Σεπτέμβριος 17, 2019
Κέντρα και Δομές
/
Δεκέμβριος 25, 2018
Centers & Facilities
/
Ιούνιος 07, 2018

This document provides detailed information on Temporary Accommodation Sites and Reception & Identification Centers (RICs) in Greece in order to allow for better planning and to address gaps where highlighted.