Αλληλεγγύη

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
23 Απρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
18 Απρ 2019
Εκδηλώσεις
/
6 Απρ 2019

Οργάνωση: Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κίνηση Πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» & ΑΜΚΕ «Ηλιακτίδα».

Αίθουσα  Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, ώρα 19:00, Μυτιλήνη.

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
5 Απρ 2019
Κέντρα και Δομές
/
4 Απρ 2019