Αλληλεγγύη

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 02, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 22, 2022

 Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε και την Ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσουν το σχέδιο κατασκευής της νέας αυτής υπερδομής, να αποσυμφορήσουν το νησί και να κλείσουν τη δομή στο Μαυροβούνι. Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε να σταματήσει άμεσα την εγκληματική πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο και να εργαστεί σε πολιτικές υποδοχής και ένταξης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και σε δράσεις αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τον ξεριζωμό.


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 06, 2022
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 03, 2022
University of the Aegean
/
Ιανουάριος 28, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Δεκέμβριος 15, 2021