Δικαιώματα των προσφύγων

Foreign Institutions
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 02, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 20, 2022

Στο παρόν παρατίθενται παρατηρήσεις και στοχευμένες προτάσεις της οργάνωσης για την ενίσχυση και εξειδίκευση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για την επίτευξή τους.


Εκδηλώσεις
/
Δεκέμβριος 23, 2021
Humanitarian Governance
/
Δεκέμβριος 15, 2021

Dear Sir,Thank you for your letter of 26October2021 and for sharing your concerns and recommendations on the situation of applicants and beneficiaries of international protection in Greece with regard to food provision.Over the last few years, the European Commission has provided substantial financial support to Greece in order to improve migration management.


Refugees & Migrants
/
Δεκέμβριος 05, 2021