Υποδοχή

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιανουάριος 19, 2024
H πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη νομική δράση σε τοπικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, την ανεξάρτητη παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συνηγορία, τα αυξανόμενα αιτήματα για λογοδοσία καθώς και τις διεθνείς εκκλήσεις για αποχρηματοδότηση των συνοριοφυλάκων και της FRONTEX.
Η πλατφόρμα συνιστά εργαλείο, το οποίο θα ενημερώνεται και θα επικαιροποιείται τακτικά.
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 04, 2024
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 23, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 13, 2023
Κέντρα και Δομές
/
Οκτώβριος 11, 2023