Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
15 Αυγ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
24 Ιουλ 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
18 Ιουλ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
17 Ιουλ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που αφορά τις πρόσφατες επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά Λέσβο και Σάμο και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της μεταναστευτικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
2 Ιουλ 2019