Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Απρίλιος 04, 2018
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 26, 2018
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 23, 2018

This March two years have passed since the E.U.-Turkey Statement. A 'deal', which even if it lowered the numbers of the arrivals from Turkey to the Greek islands, it also created a problematic situation, both for the asylum seekers, who are trapped in the islands, and for the local communities, who are protesting. Below there are some news articles and some reports by international organizations on the situation.


Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 19, 2018
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 14, 2018