Απελάσεις

Κέντρα και Δομές
/
10 Ιαν 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
14 Δεκ 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
10 Δεκ 2017
Κέντρα και Δομές
/
16 Οκτ 2017
Multimedia
/
4 Οκτ 2017
No Border
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
2 Αυγ 2017
A collection of texts presented at the Thessaloniki No Border Camp. Most of the texts were afterwards updated by their authors. The Thessaloniki No Border Organizing Assembly was dissolved in October 2016. Publishing the papers presented during the No Border Camp was one of the tasks of the Thessaloniki No Border Camp Press Team and this collection is its final activity.
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
3 Οκτ 2016