Καταγραφή

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 05, 2023
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 12, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Νοέμβριος 23, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Νοέμβριος 19, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 05, 2022
Refugees & Migrants
/
Μάιος 25, 2022
Since the start of the year, the Greek Government has further obstructed access to asylum for most migrants seeking protection in Greece, through the implementation of unfair policies and dysfunctional asylum procedures. In stark contrast to the opening of borders to Ukrainian nationals, evidence continues to emerge showing that Greek authorities systematically perpetrate violent and illegal pushbacks in the Aegean, with the complicity of EU institutions and agencies.