Κρατούμενοι

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούλιος 02, 2022
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούνιος 30, 2022
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 30, 2022
European Council on Refugees and Exiles: Country Report: Access to the territory and push backs

Legal ways of accessing the Greek territory are not provided for persons in need of international protection, nor does Greece issue visas for humanitarian reasons.
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 25, 2022
Since the start of the year, the Greek Government has further obstructed access to asylum for most migrants seeking protection in Greece, through the implementation of unfair policies and dysfunctional asylum procedures. In stark contrast to the opening of borders to Ukrainian nationals, evidence continues to emerge showing that Greek authorities systematically perpetrate violent and illegal pushbacks in the Aegean, with the complicity of EU institutions and agencies.
Κέντρα και Δομές
/
Δεκέμβριος 02, 2021