Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 01, 2022
In view of the mandatory reassessment by Greece of the designation of Türkiye as a “safe third country” in November, 15 civil society organisations have written to the Greek Asylum Service, the Ministers of Migration and Asylum and of Foreign Affairs, and the European Commission urging them to:

Immediately repeal the national list of safe third countries set out by JMD 42799/2021, as amended by JMD 458568/2021.

Publish previous and upcoming opinions of the Director of the Asylum Service regarding the designation of safe third countries, which should be made available to asylum seekers subject to the application of the list according to the European Commission.

Stop dismissing asylum applications as inadmissible based on the “safe third country” concept.
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 25, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 19, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 14, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 14, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 11, 2022
Equal Rights Beyond Borders together with HIAS Greece and Refugee Support Aegean and commissioned by the Danish Refugee Council published an analysis on Border Procedures on the Greek Islands.
Τhe report examines the workings of border procedures implemented on the Greek islands over the past year (June 2021 – June 2022), revealing new concerns tied to poor quality of asylum procedures and to breaches of fundamental rights.
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 02, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Σεπτέμβριος 30, 2022
Reports from refugees and volunteers compiled by Aegean Boat Report reveal that 1,624 boats carrying 43,476 people were pushed back from Greek islands into Turkish waters between 1 January 2017 and 27 September 2022.