Ανακοίνωση

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούνιος 15, 2023
Δήλωση ΕΕΔΑ για το ναυάγιο νοτιοδυτικά της Πύλου.
Η παρούσα Δήλωση υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 15.6.2023. Εισηγήτριες: Καθ. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος ΕΕΔΑ και Εύα Τζαβαλά, Ειδική Επιστήμονας ΕΕΔΑ.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Σεπτέμβριος 24, 2022
Located in remote areas far from local communities, with 24/7 CCTV and barbed-wire fences, these prison-like complexes go against the core principles of European policy, including for example in the EU Action Plan on Integration and Inclusion, with disproportionate focus on deterrence, isolation and containment.
Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 21, 2022

This statement is attributed to UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.We are alarmed by recurrent and consistent reports coming from Greece’s land and sea borders with Turkey, where UNHCR has recorded almost 540 reported incidents of informal returns by Greece since the beginning of 2020. Disturbing incidents are also reported in Central and South-eastern Europe at the borders with EU Member States.


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 16, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 12, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 11, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Σεπτέμβριος 14, 2021