Πρωτογενές υλικό

Κέντρα και Δομές
/
Μάρτιος 06, 2023
Commissioned by lawyers representing the Moria 6, Forensic Architecture and Forensis worked in collaboration with ReFOCUS Media Labs to map how the fire developed and to interrogate the testimony of the key witness in advance of the appeal trial scheduled for March 2023.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Δεκέμβριος 08, 2022
An expanded and updated edition of the Black Book of Pushbacks, consisting of more than 3,000 pages across four volumes. The majority of these pages are filled with testimonies from people-on-the-move who were beaten, kicked, insulted, humiliated and arbitrarily detained before being illegally pushed back both at the EU’s external borders and from deep within the territory of its Member States.
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 08, 2022


 


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 28, 2021
Κοινωνία της Λέσβου
/
Οκτώβριος 18, 2021
Refugees & Migrants
/
Οκτώβριος 08, 2021
Refugees & Migrants
/
Αύγουστος 29, 2021
Κέντρα και Δομές
/
Απρίλιος 07, 2020