Ερευνητική δημοσίευση

Foreign Institutions
/
Φεβρουάριος 08, 2022

Revisiting the Nomadic SubjectWomen's Experiences of Travelling Under Conditions of Forced DisplacementMARIA TAMBOUKOUThis book follows the stories of forcefully displaced women and raises the question of whether we can still use the figuration of the nomadic subject in feminist theories and politics. 


Refugees & Migrants
/
Αύγουστος 29, 2021
University of the Aegean
/
Οκτώβριος 21, 2019
University of the Aegean
/
Αύγουστος 01, 2019