Ανακοίνωση

Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 21, 2022

This statement is attributed to UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.We are alarmed by recurrent and consistent reports coming from Greece’s land and sea borders with Turkey, where UNHCR has recorded almost 540 reported incidents of informal returns by Greece since the beginning of 2020. Disturbing incidents are also reported in Central and South-eastern Europe at the borders with EU Member States.


Humanitarian Governance
/
Νοέμβριος 16, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 12, 2021
Humanitarian Governance
/
Νοέμβριος 11, 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούνιος 07, 2021