Τι έδειξε η έρευνα για τη σίτιση προσφύγων σε Λέσβο και Χίο - Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

FacebookTwitterE-mailPrint

Τι έδειξε η έρευνα για τη σίτιση προσφύγων σε Λέσβο και Χίο - Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

View Original
Λέξεις-κλειδιά

lesvosnews.net | 8 Φεβρουαρίου 2022

Τι έδειξε η έρευνα για τη σίτιση προσφύγων σε Λέσβο και Χίο - Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε αγορές παροχής υπηρεσιών σίτισης σε δομές υποδοχής μεταναστών/ προσφύγων.

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε αγορές παροχής υπηρεσιών σίτισης σε δομές υποδοχής μεταναστών/ προσφύγων  (EA 767/2022)

Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε αγορές παροχής υπηρεσιών σίτισης σε δομές υποδοχής μεταναστών/ προσφύγων για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 767/2022 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες (α) «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΠΟΤ & ΠΑΝ), (β) «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΤΖΑΝΕΤΟΣ), (γ) «SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΣΑΛΑΣ) και (δ) «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής ΠΛΕΙΑΔΕΣ). 

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα >>>

Related

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/