Διατροφή

Centers & Facilities
/
Ιανουάριος 04, 2024
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 18, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούλιος 09, 2022
Humanitarian Governance
/
Φεβρουάριος 10, 2022

UNHCR, the UN Refugee Agency, together with sister UN agencies, NGO partners, municipalities and authorities discussed with refugees and asylum-seekers across Greece to identify their main concerns and key recommendations around protection and integration. A regular part of UNHCR’s programming, the Participatory Assessment (PA) provides an opportunity for UNHCR and others to assess the existing humanitarian programmes and adjust future initiatives in line with refugees’ feedback.