Ασκήσεις συμβίωσης στην ‘ανθρωπιστική πόλη’: Άτυπες εκπαιδευτικές πρακτικές και διακυβέρνηση του ‘προσφυγικού’ μετά το 2016. Του Ε. ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗ

FacebookTwitterE-mailPrint

Ασκήσεις συμβίωσης στην ‘ανθρωπιστική πόλη’: Άτυπες εκπαιδευτικές πρακτικές και διακυβέρνηση του ‘προσφυγικού’ μετά το 2016. Του Ε. ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗ

View Original

Αναφορά ως: Παπαταξιάρχης Ε., 2017, "Ασκήσεις συμβίωσης στην ‘ανθρωπιστική πόλη’: Άτυπες εκπαιδευτικές πρακτικές και διακυβέρνηση του ‘προσφυγικού’ μετά το 2016", Σύγχρονα Θέματα, τ. 137, σ. 74-89. 

 

 

Δείτε το άρθρο στο Research Gate >>>

Related