Κοινωνική ένταξη

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Ιουλ 2019
Κέντρα και Δομές
/
17 Ιουλ 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
17 Ιουλ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
3 Ιουλ 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
26 Ιουν 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, που αφορά τη διαμαρτυρία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη Σάμο, ενάντια στη λειτουργία Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία του νησιού.