Πνιγμοί

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
10 Ιουν 2018
Multimedia
/
7 Ιουν 2018
Κοινωνία της Λέσβου
/
22 Μαϊ 2018

Stratis is a fisherman in Greece, who has personally helped rescue thousands of refugees. He says it all comes down to one simple fact: we’re all human.

By Amnesty International

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
27 Φεβ 2018