Σύνορο

Foreign Institutions
/
Νοέμβριος 07, 2017
Events
/
Οκτώβριος 30, 2017

The Lesbos Dialogues will be organized on the island of Lesbos by the University of Agder, Norway and the Municipality of Lesvos.By organizing the event on Lesbos, the organizers aim at anchoring the relevant research and the dialogues on one of the main entrance points of refugees to Europe, giving at the same time  the event the added value of the symbolic support of the academic and political Europe to the Greek islands and their citizens.


Humanitarian Governance
/
Οκτώβριος 30, 2017
Refugees & Migrants
/
Οκτώβριος 26, 2017
Multimedia
/
Οκτώβριος 25, 2017
Refugees & Migrants
/
Οκτώβριος 07, 2017