Σύνορο

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάρτιος 02, 2022
Refugees & Migrants
/
Μάρτιος 02, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάρτιος 01, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάρτιος 01, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 22, 2022

 Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε και την Ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσουν το σχέδιο κατασκευής της νέας αυτής υπερδομής, να αποσυμφορήσουν το νησί και να κλείσουν τη δομή στο Μαυροβούνι. Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε να σταματήσει άμεσα την εγκληματική πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο και να εργαστεί σε πολιτικές υποδοχής και ένταξης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και σε δράσεις αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τον ξεριζωμό.


Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 21, 2022

This statement is attributed to UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.We are alarmed by recurrent and consistent reports coming from Greece’s land and sea borders with Turkey, where UNHCR has recorded almost 540 reported incidents of informal returns by Greece since the beginning of 2020. Disturbing incidents are also reported in Central and South-eastern Europe at the borders with EU Member States.