Χορηγίες

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάρτιος 08, 2022

Since the end of December, asylum-seekers in Greece have been receiving ‘cash cards’ as part of an agreement between the Greek government and Catholic Relief Services (CRS). According to the Greek Ministry of Migration and Asylum, cards have been distributed to all eligible asylum-seekers. In January, overdue payments for October and November were made, with the expectation that disbursements will resume functioning normally at the beginning of March. The new distribution system is based on information from the Greek Asylum Service (GAS) database, and all registered asylum-seekers are entitled to cash assistance until a final decision on their asylum application is delivered.


Κοινωνία της Λέσβου
/
Δεκέμβριος 24, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 23, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάρτιος 24, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 10, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Απρίλιος 23, 2019